30 เมษายน 2562 จ่อประกาศ!อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยพื้นที่ภัยแล้ง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_383991/

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ว่าขณะนี้ในพื้นที่มีอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เนื่องจากน้ำต้นทุนไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนาน ทำให้แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาหลายแห่งเกิดปัญหาไม่สามารถผลิตประปาได้ ชาวบ้านประมาณ 300 ครัวเรือน เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งในเบื้องต้น ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำงบประมาณออกมาช่วยเหลือจัดหาน้ำมาให้ชาวบ้าน รวมไปถึงทางการประปาส่วนภูมิภาคก็อยู่ระหว่างการวางแผนต่อท่อนำน้ำเข้ามายังพื้นที่ และมองหาแหล่งน้ำดิบแหล่งใหม่ สำหรับผลิตประปาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว ขณะเดียวกันทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม นำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายทุกวัน และอยู่ในช่วงของการประเมิน เพื่อนำเรื่องเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ประกาศให้อำเภอพยัคภูมิพิสัยเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งภายในสัปดาห์นี้ เพื่อนำเงินช่วยเหลือออกมาช่วยชาวบ้านได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม กล่าวต่อว่านอกจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยแล้ว ยังต้องจับตาอีก 2 พื้นที่ คืออำเภอวาปีปทุม อำเภอบรบือ ที่มีแนวโน้มว่าจะประสบภัยแล้งในอนาคตได้